سلام

دوستانی که عکس یا تصویری در مورد مهدیت دارند از طریق نظرات همین بخش ارسال کنند

تصاویر به نام همان افراد در سایت منتشر خواهد شد

منتظر تصاویر ارسال هستم

با تشکر