پوستر امام زمان

کتاب‌های معرفی شده در ادامه، نمونه‌ای از آثار منتشرشده در یک سال گذشته است:

«از قله عاشورا تا دریای ظهور»

کتاب حاضر که توسط اسماعیل شفیعی‌سروستانی به رشته تحریر درآمده، توصیفی شاعرانه از جریانی جهادگر، منتظر و اندیشمندانه است که با اتصال و اتصاف به «زیارت سرخ»، معنی متعالی زندگی را از مکتب عاشورا فرامی‌گیرد تا در بستر تاریخ، مانند رودی جاری شود. این اثر، پنجره‌ای نو به سنت زیارت و زیارت عاشورا است و نگارنده به اهمیت و جایگاه معنی زندگی در سیر و سفر انسان در عرصه تاریخ و معنی مستتر در زیارت عاشورا پرداخته است. معنی زندگی در عصر غیبت، مقام زیارت، زنجیره مقدس هویت دینی، نردبان تقرب، آیه مودت، منزلت امام حسین(ع) و تکلیف زائر از مطالب مهم این کتاب هستند.

این اثر توسط انتشارات موعود عصر(عج) با شمارگان سه هزار نسخه و قیمت 55 هزار ریال منتشر شده است.