یکی از احادیثی که از حضرت مهدی عج نقل شده در مورد سجده شکر است

ایشان در مورد سجده شکر این چنین میفرمایند:

«سَجْدَةُ الشُّکْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَ أَوْجَبِها.»:

سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است.